Yhteystiedot

Yhteystiedot

Hankejohtaja
Tuomas Rouvila
050 576 6486
tuomas.rouvila@tatsi.org

Mikael Isoaho
Projektikoordinaattori
Avoin työhuone-projekti                                   
mikael.isoaho@tatsi.org

Avoin työhuone

on Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n hallinnoima projekti, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksella vuosina 2018-2020. Hankkeessa hyödynnettiin Tatsin aikaisemman Valtaajat -projektin ideaa, jossa nuoret aikuiset tekevät itse ja valtaavat alaansa yhteiskunnassa.

Avoin työhuone -projekti on päättynyt joulukuussa 2020. Toiminnassamme kohdattiin kaikkiaan noin 190 eri elämäntilanteissa olevaa nuorta aikuista kolmella eri paikkakunnalla – Porvoossa, Tampereella ja Kotkassa. Vuosien 2018-2020 toiminnasta Avoimella työhuoneella voi lukea paitsi näiltä sivuilta, myös tutustumalla Valtaajat.fi -peliin. Sivustolla on mobiilipelimuotoinen koulutusmateriaali, joka auttaa nuorua aikuisia löytämään itselleen sopivan tavan vaikuttaa. Sen suunnitteluun osallistui kaikkiaan 15 Avoin työhuone -projektimme nuorta osallistujaa. Koulutusmateriaali sopii loistavasti etenkin nuorisotyöhön, kansalaisjärjestöjen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

Lisää Avoin työhuone -toimintamallista ja sen mahdollisuuksista osallisuutta edistävään työhön voi lukea myös Innokylä-kehittämisympäristöstä.